Před přestavbou.

 

 

Předání dosud sloužícího dopravního automobilu Avia Furgon SDH Věžnice. Ať slouží ....